Polityka prywatności

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy innym podmiotom Państwa danych. Dane osobowe wykorzystujemy na użytek własny administratora tj. celach opisanych w niniejszej polityce prywatności np. w celu rejestracji użytkownika.

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”).

Wstęp

inforyby.pl jest portalem o tematyce wędkarskiej zawierającym artykuły, blogi, filmy wędkarskie, grupy społecznościowe. Polityka prywatności określa zasady w jaki sposób są pozyskiwane, przetwarzane oraz chronione dane osobowe pozyskane od użytkowników podczas korzystania ze strony inforyby.pl

Tożsamość administratora danych oraz dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Paweł Śnieć, NIP 876-218-51-95, adres e-mail: kontakt@inforyby.pl

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownik portalu inforyby.pl przekazuje Administratorowi poprzez formularz założenia konta lub e-mail.

2. Administrator zbiera wyłącznie niezbędne dane do realizacji zamówienia, odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym lub poprzez kontakt e-mial.

Cele przetwarzania danych osobowych

Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w polityce prywatności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 RODO, w celu obsługi i rejestracji użytkowników na stronie inforyby.pl/forum w tym zamieszczania komentarzy, wpisów, kontaktów między użytkownikami oraz obsługi działań Użytkownika w ramach strony inforyby.pl (np. usług reklamowych)

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych naszych użytkowników. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Serwis inforyby.pl/forum posiada certyfikat SSL dający bezpieczeństwo podczas podawania danych.

Kto jest odbiorcą danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy innym podmiotom Państwa danych. Dane osobowe wykorzystujemy na użytek własny administratora tj. celach opisanych w niniejszej polityce prywatności np. rejestracji użytkownika oraz realizacji umów w ramach strony inforyby.pl. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Prawa Użytkowników

1. Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Administratora:
– prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych,
– prawo do sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik inforyby.pl powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@inforyby.pl

3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy jak wskazuje cel ich przetwarzania.

Dowolność lub konieczność podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z określonych funkcji lub realizacji usług na stronie inforyby.pl.

Powierzenie danych

1. Administrator informuje, że powierzył lub powierzy przetwarzanie danych osobowych wymienionym niżej podmiotom:

webd.pl – w celu hostingu strony, przechowywania baz danych oraz korzystania z serwera pocztowego

2. Administrator oświadcza, że wyżej wymienione podmioty, którym zostało powierzone przetwarzanie danych Użytkowników strony inforyby.pl zapewniają wszelkie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.

Podsumowanie

1. Użytkownik strony inforyby.pl może w dogodnym dla siebie czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym w jaki sposób są przetwarzanego jego dane osobowe lub w celu zgłoszenia wszelkich zauważonych nieprawdziwości, które w jego ocenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych. W tym celu należy skorzystać z adresu e-mail: kontakt@inforyby.pl

2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Ciasteczka

1. Serwis inforyby.pl używa tzw. „ciasteczek” w celu umożliwienia Państwu wykorzystania poszczególnych funkcji tych stron. Ciasteczka to bardzo małe ilości danych zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwis internetowy. Jest to potrzebne do poprawnego funkcjonowania strony oraz dla celów analitycznych. Nie służą one do ustalenia tożsamości Użytkownika.

2. Ciasteczka są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Ciasteczka są wykorzystywane w celach:
– sesyjne, które pozwalają na prawidłowe korzystanie ze strony inforyby.pl, w tym logowanie się na stronie,
– statystyczne, które poprzez narzędzie Google Analytics gromadzą dane o zachowaniach użytkowników na stronie inforyby.pl.

4. Ciasteczka wykorzystywane przez stronę inforyby.pl znajdują się w ustawieniach przeglądarki, gdzie można je usunąć i wyłączyć akceptację ciasteczek dla strony inforyby.pl Spowoduje to jednak utrudnione korzystanie z funkcji dostępnych na stronie.

error: Content is protected !!